Přeskočit Preloader

Zápis do

Mateřské školy


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V HRADEŠICÍCH 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání. 


Termín zápisu: 2.5.2024


Rodiče podávají tyto dokumenty: 

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
2. Potvrzení o řádném očkování

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.
Dokumenty si lze stáhnout z webu školy (www. materska-škola-hradesice .cz)
Osobně lze vyplnit žádost ve škole v den zápisu a potvrzení o řádném očkování

doručit  v období od 2. do 16.5.2024 několika způsoby:


a)    do datové schránky školy (mzikrt2)

b)    e-mailem s elektronickým podpisem ([email protected])

c)    doporučeně poštou (MŠ Hradešice č.81, 341 01 Horažd’ovice)

d)    do poštovní schránky školy

e)   osobně na základě předem telefonicky domluveného termínu


Číslo telefonu.: 775 195 593


Povinnost předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2024 pěti let věku.

Do mateřské školy jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku. 


Ředitelka školy 

Milena Handschuhová
Přiložené soubory:

Žádost o přijetí do MŠ  

Co potřebuji do mateřské školy