Přeskočit Preloader

Aktuality

O nás

Charakteristika školky

Naše mateřská škola se nachází v malé vesničce Hradešice. Sídlí ve stejné budově od svého založení. S největší pravděpodobností se jedná o rok 1946. Od té doby prošla velkou proměnou. Byla zrekonstruována tělocvična, bylo dokončeno nové sociální zařízení a zázemí školní kuchyně. Vytápění celého objektu je řešeno tepelnými čerpadly. Byla vyměněna okna a zateplena fasáda. Ale při všech těchto změnách si budova přesto zachovala zvláštní atmosféru a kouzlo minulosti.

Škola je jednotřídní, navštěvují ji děti ve věku 2 - 6 let. Kapacita školky je 23 dětí. V současné době využíváme prostory o velikosti cca 700 m² (jídelna 27 m², herna 33 m², ložnice 25 m², tělocvična 106 m², šatna 30 m², sociální zařízení 15 m², ředitelna 10 m², školní zahrada 400 m²). Třídy mateřské školy jsou vybaveny funkčním nábytkem, sestaveným do dětských koutků, a tím je vytvořeno podnětné prostředí nejen pro rozvoj dětských skupinových her, ale i pro případné dětské soukromí. Menší prostory herny jsou kompenzovány častým využíváním samostatné tělocvičny.

Na budovu školy navazuje školní zahrada o výměře 400 m². Skládá se z přírodní zahrady a ze sportovní zahrady. V přírodní zahradě děti pečují o bylinkovou zahrádku, poznávají různé druhy kvetoucích rostlin a vysazují zeleninu na záhony. Sportovní část je vybavena průlezkami, pískovištěm a pergolou, která je využívána jako přírodní učebna. Součástí mateřské školy je také školní jídelna.

Oslavy a tradice

Organizujeme:
• Oslavy narozenin a svátků dětí
• Setkání s čertem, andělem a Mikulášem
• Vánoce
• Tříkrálová sbírka
• Karneval
• Velikonoce
• Svátek matek
• Oslava Dne dětí
• Rozloučení s předškoláky
• Návštěva ZŠ s předškoláky
(ZŠ Nalžovské Hory, ZŠ Komenského Horažďovice)

Naše filosofie

Filosofií naší školy je položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, přičemž východiskem je vlastní prožitá zkušenost, smyslové vnímání, tvořivá inspirace a uspokojení z prožitého úspěchu a překonání překážek. • U každého dítěte se snažíme najít a rozvíjet jeho talent
 • Podporujeme tradice a svátky
 • Podporujeme pohybové aktivity
 • Využíváme metody kritického myšlení
 • Podporujeme poznávání pomocí našich smyslů
 • Umožnujeme prvotní seznámení s IT technologiemi
 • Využíváme prvky alternativních vzdělávacích směrů
 • Podporujeme rozvoj environmentální výchovy
 • Podporujeme rozvoj polytechnické výchovy
 • Umožnujeme prvotní seznámení s robotikou
 • Spolupracujeme se složkami IZS a s Charitou
 • Podporujeme vztah k umění a k divadlu
 • Přírodu i svět vědy objevujeme prostřednictvím pokusů
 • Za velmi důležitou považujeme oblast sociálních vztahů


Více informací o filosofii naší školy najdete v následujícím odkazu.